Výrobní zařízení: ul.Towarowa 11, Gliwice, Polsko

Blog

Výhody a nevýhody CNC

CNC frézování je metoda, která je stále populárnější a používá se v různých odvětvích výroby. Jaké jsou její největší výhody a nevýhody?

VÝHODY

  • vysoká přesnost zpracování materiálu – to je samozřejmě největší výhoda této technologie. Díky použití CNC frézování je efekt mnohem přesnější než při ručním zpracování.
  • snížení materiálových ztrát – díky přesnosti zařízení řízených mikropočítači je riziko vadných nebo poškozených prvků omezeno téměř na nulu a celý výrobní proces je relativně ekonomický.
  • opakovatelnost procesu – programování zařízení pro jeden vzor ovlivňuje celkovou rychlost výroby, což umožňuje zvýšení efektivity a produktivity.
  • univerzálnost – lze frézovat různé druhy materiálů, například dřevo, kovy nebo plasty, jako jsou polyuretanové pěny.
  • enormní účinnost numericky řízených fréz – i přes to, že výroba je poměrně levná, spolehlivost metody zaručuje udržení nejvyššího standardu kvality.

NEVÝHODY

  • CNC obrábění je dražší než tradiční obrábění
  • programování zařízení je poměrně časově náročné – vyžaduje vývoj komplexního projektu v pokročilém CAD softwaru. Výběr specialisty, který se tohoto úkolu ujme není nejjednodušší.
  • CNC obrábění lze použít pouze pro určité materiály – v tuto chvíli lze zpracovávat pouze kov, dřevo a plast. To může znamenat, že v případě jiných materiálů bude nutné použít ruční frézku nebo soustruh.
  • pole obrábění je omezené, tj. určuje práci obráběcího stroje.