Výrobní zařízení: ul.Towarowa 11, Gliwice, Polsko

Blog

Co je to CNC?

Computerized Numerical Control, jedná se o úplné rozšíření anglické zkratky CNC, v češtině znamená „počítačem řízený obráběcí stroj“.

CNC frézování je jedním z typů obrábění a jeho účelem je poskytnout materiálu přesný tvar, velikost nebo vlastnosti. V minulosti při zpracování kovů nebo jiných materiálů musela pracovat skupina kvalifikovaných řemeslníků, kteří pod dohledem osoby dohlížející na jejich práci prováděli veškerou práci ručně. To se dynamicky změnilo s rozvojem technologie, včetně robotiky. Nyní na průběh celého procesu obrábění dohlížejí programátoři a operátoři strojů.

Na první pohled celý proces nevypadá nijak zvlášť komplikovaně, ale správně naprogramovaná zařízení umožňují vyrábět frézy s takovou přesností, jaká by u tradičních obráběcích strojů nebyla možná. Z tohoto důvodu se používají zařízení řízená příslušným softwarem, např. frézky a soustruhy, které musí být programovány s maximální přesností.

Technologie CNC výrazně usnadňuje a zrychluje sériovou výrobu, a proto se používá v mnoha společnostech, které se specializují na průmyslovou výrobu – v populárních průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronika, letectví, výroba obalů, ale stále častěji i mezi umělci. Spočívá v zadání všech nastavení do počítačového programu (jedná se o časově nejnáročnější část procesu), díky čemuž budou následné fáze výroby plně automatizované a opakovatelné. Efektem použití metody CNC je především několikanásobně rychlejší provedení zakázky, stejně jako skutečnost, že přesnost řezu je v souladu s předpoklady projektu a na velmi vysoké úrovni.