Zakład produkcyjny: ul.Towarowa 11, Gliwice

Szkło akrylowe – Pleksiglas, Poliwęglany

Szkło akrylowe, szkło organiczne, potocznie plexi, pleksiglas, jest to przezroczyste tworzywo sztuczne, którego głównym składnikiem jest poli(metakrylan metylu) (PMMA, od ang. poly(methyl methacrylate)).

Pleksi jest dostępne w płytach w zależności od sposobu otrzymywania:

  • wylewana (blokowa)
  • ekstrudowana.

Poliwęglany  – grupa polimerów z grupy poliestrów, będące formalnie estrami kwasu węglowego.

Poliwęglany są amorficznymi, termoplastycznymi (formowanymi przez wtryskiwanie i wytłaczanie na gorąco) tworzywami sztucznymi o bardzo dobrych własnościach mechanicznych, szczególnie udarności i dużej przezroczystości. Własności poliwęglanów są podobne nieco do pleksiglasu, ale poliwęglan jest dużo bardziej wytrzymały mechanicznie i jednocześnie droższy. Jego twardość i odporność na ściskanie jest zbliżona do aluminium.

Pleksiglas znajduje doskonałe zastosowanie jako:

  • wkłady pleksi do walizek pokazowych i prezentacyjnych
  • wkłady pleksi do walizek specjalistycznych
  • wkłady pleksi do skrzyń transportowych
  • elementy ozdobne
  • litery 3D